Zarys historii

Niechorze w swych początkach było typową wioską rybacką. Niektórzy mieszkańcy tej miejscowości kultywują ta tradycję do dziś, jednakże większość z nich w obecnych czasach zarabia na życie dzięki turystom, którzy tłumnie odwiedzają miejscowość w okresie wakacyjnym. Pierwsze wzmianki o rozwoju turystyki w miejscowości pochodzą z dziewiętnastego wieku, bowiem na rok 1870 datuje się początek intensywnych działań mających na celu wypromować miejscowość jako kąpielisko morskie. Do tej promocji skutecznie przyczyniła się wybudowana w 1866 roku latarnia morska z platformą widokową. Dużym plusem dla rozwoju turystyki było także wybudowanie kolejki wąskotorowej, które łączyła trasę z Gryfic do Niechorza. Linia ta powstała w 1896 roku. Przed druga wojną światową miejscowość składała się z dwóch wiosek: rolniczej i rybackiej, które w 1936 roku zostały połączone i nazwane Ostseebad Horst. Zaś w 1945 roku wojsko polskie zdobyło osadę i została ona włączona do Polski pod nazwą Niechorze. Jej dotychczasowa ludność została wysiedlona do Niemiec, a jej miejsce zajęli Polacy.